องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


มอบวารสารสื่อสิ่งพิมพ์ (ปฏิทิน) ให้แก่ส่วนราชการในเขตพื้นที่ตำบลบ้านขาม


วันที่ 11 มกราคม 2564 : นายบัวไหล มาลัย ตำแหน่ง รองนายก อบต.บ้านขาม พร้อมด้วยนายจำนง สิงขรณ์ ตำแหน่ง เลขานุการนายก อบต. เดินทางไปมอบวารสารสื่อสิืงพิมพ์(ปฏิทิน) ให้แก่ส่วนราชการ (สถานศึกษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ) ในเขตพื้นที่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการแต่ละแห่งเป็นตัวแทนรับมอบ

2024-04-25
2024-04-24
2024-03-26
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-12
2024-03-08
2024-02-13