องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการจัดตั้งกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ขยะรีไซเคิลตำบลบ้านขาม


วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.บ้านขาม จัดโครงการจัดตั้งกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ขยะรีไซเคิลตำบลบ้านขาม ประจำปี 2564 ณ บ้านโคกกุง หมู่ 12 ตำบลบ้านขาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักและสร้างความมีส่วนร่วมของประชาชนเกิดจิตสำนึกในการลดปริมาณขยะ

2024-06-20
2024-06-17
2024-06-14
2024-06-10
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-06
2024-05-30
2024-05-30