องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการจัดตั้งกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ขยะรีไซเคิลตำบลบ้านขาม (พิธีเปิด)


วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 : นายชัยโย  ตรีวิเศษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการจัดตั้งกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ขยะรีไซเคิลตำบลบ้านขาม ประจำปี พ.ศ.2564 ณ บ้านโคกกุง หมู่ 8 โดยกำหนดดำเนินการในเขตพื้นที่นำร่อง 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านโคกกุง หมู่ 8, บ้านโคกกุง หมู่ 12 และ บ้านดอนนาดี หมู่ 7

2024-04-25
2024-04-24
2024-03-26
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-12
2024-03-08
2024-02-13