องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564


วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 :  ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ได้กำหนดห้วงประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ในระหว่างวันที่ 1- 15 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 และสมัยสามัญ สมัยแรกปี พ.ศ.2565 และพิจารณาข้อราชการอื่นๆ ในการนี้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม จึงได้จัดประชุมในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมประชุม

2024-06-20
2024-06-17
2024-06-14
2024-06-10
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-06
2024-05-30
2024-05-30