องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564


วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. : สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขามจัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564  เพื่อพิจารณาข้อราชการต่างๆ ในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

2024-04-25
2024-04-24
2024-03-26
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-12
2024-03-08
2024-02-13