องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน


วันที่ 29 มิถุนายน 2564  : นายชัยโย  ตรีวิเศษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ได้มอบทรายอะเบทให้แก่ผู้นำชุมชนในเขตตำลบ้านขาม เพื่อนำไปทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นสาเหุของโรคไข้เลือดออก 

2024-03-26
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-12
2024-03-08
2024-02-13
2024-01-31
2024-01-18