องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


รับมอบหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์


วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายบัวไหล มาลัย รองนายก อบต.บ้านขาม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด และนางประไพ ยะหัวดง ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านขาม เป็นตัวแทนร่วมรับมอบหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จากนางศรัณยา สุวรรณพรหม รองนายก อบจ.นภ  ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบ้านขาม ตำบลบ้านขาม

2024-04-25
2024-04-24
2024-03-26
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-12
2024-03-08
2024-02-13