องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


การประชุมสภาองค์์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565


วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 : นายพิทักษ์  โยมสีดำ ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ได้เปิดประชุมสภา อบต.บ้านขาม สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อให้ท่านเสด็จ  ยะหัวดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ได้แถลงนโยบายในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวลำภู

2024-06-20
2024-06-17
2024-06-14
2024-06-10
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-06
2024-05-30
2024-05-30