องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการจัดตั้งกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ขยะรีไซเคิลตำบลบ้านขาม


วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขฯ  อบต.บ้านขาม จัดโครงการจัดตั้งกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ขยะรีไซเคิลตำบลบ้านขาม ปีงบประมาณ 2565 ณ วัดโพธิ์ชัยสะอาด บ้านค้อ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู  จังหวัดหนองบัวลำภู โดยนายพงษ์ศักดิ์ แก้ววังชัย รองนายก อบต.บ้านขาม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และนายมาชัย  สิงห์ดา รองนายก อบต.บ้านขาม เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตุประสงค์ในการดำเนินโครงการในครั้งนี้ โดยมีประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 150 คน

2024-04-25
2024-04-24
2024-03-26
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-12
2024-03-08
2024-02-13