องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลบ้านขาม


วันที่ 22-23 มิถุนายน 2565 : นายเสด็จ  ยะหัวดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านขามและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านข้องโป้ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เปิดโอกาสให้ผูปกครองมีส่วนร่วมในการัดการศึกษาและวางแผนร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเพื่อให้คณะกรรมการฯ และผู้ปกครองเล็งเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาอบรมเลี้ยงดูบุครหลานจองตนเอง

2024-06-20
2024-06-17
2024-06-14
2024-06-10
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-06
2024-05-30
2024-05-30