องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


ถังขยะเปียกลดโลกร้อน


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ขอเชิญชวนประชาชนตำบลบ้านขามร่วมกันบริหารจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน โดยการคัดแยกขยะจากต้นทางและให้ทุกครัวเรือนจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อขับเคลื่อนการทำความดีถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหา ๒๕๖๕

2024-04-25
2024-04-24
2024-03-26
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-12
2024-03-08
2024-02-13