องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขามร่วมกับแขวงการทางหลวงแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง


  วันที่ 1-2 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขามร่วมกับแขวงการทางหลวงร่วมบูรณาการแก้ไขปัญหาน้ำท่วงขัง
บ้านขาม ม.1 บ้านธาตุ ม.2 บ้านโนนหวาย ม.9 และบ้านธาตุใหม่พัฒนา ม.13 ภายในเขตทางหลวงเชื่อมต่อตำบลบ้านขาม
    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขามขอขอบคุณแขวงการทางหลวงเป็นอย่างสูงค่ะ
2024-06-20
2024-06-17
2024-06-14
2024-06-10
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-06
2024-05-30
2024-05-30