องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย(อัคคีภัย)


 วันจันทร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายเสด็จ ยะหัวดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, หัวหน้าสำนักปลัดและเจ้าหน้าที่ในส่วนของงานป้องกันฯ อบต.บ้านขามเข้ามอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย (อัคคีภัย) ที่บ้านโคกกุงหมู่ที่ ๘

2024-03-26
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-12
2024-03-08
2024-02-13
2024-01-31
2024-01-18