องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง จ.หนองคาย


วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. : นายเสด็จ  ยะหัวดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด อบต. หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภา อบต.บ้านขาม ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ตำบลเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย เพื่อศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุ-โรงเรียนผู้สูงอายุ และการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพตำบบ้านขาม ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพตำบลบ้านขาม(อบต.บ้านขาม) ตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

2024-03-26
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-12
2024-03-08
2024-02-13
2024-01-31
2024-01-18