องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรม ซ่อม สร้าง ปันสุข คลายทุกข์ผู้ยากไร้


วันอังคารที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรม ซ่อม สร้าง ปันสุข คลายทุกข์ผู้ยากไร้ ซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม (ชั้น 2) โดยท่านเสด็จ  ยะหัวดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม พร้อมคณะผู้บริหาร ท่านปลัด และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ทั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ จำนวน 16 ครัวเรือน และนายศราวุธ ศรีสัตตรัน์กุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านขาม เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

2024-04-25
2024-04-24
2024-03-26
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-12
2024-03-08
2024-02-13