องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู (สัญจร)


 วันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายเสด็จ ยะหัวดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขามจัดประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ครั้งที่ ๗ ประจำเดือน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

2024-06-20
2024-06-17
2024-06-14
2024-06-10
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-06
2024-05-30
2024-05-30