องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


งานประเพณีบุญเดือนสาม วัดธาตุหาญเทาว์ ประำปี พ.ศ.2566


วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 : นายเสด็ ยะหัวดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม  พร้อมด้วยนายมาชัย สิงห์ดา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีบุญเดือนสาม วัดธาตุหาญเทาว์ ประจำปี พ.ศ. 2566  ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะบูชาของทุกคนในตำบลบ้านขาม  โดยท่านนายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู เป็นประธานกล่าวกล่าวเปิดงาน 

2023-11-29
2023-11-28
2023-11-24
2023-11-17
2023-11-14
2023-10-24
2023-10-20
2023-09-27
2023-09-26
2023-09-22