องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู ลงพื้นที่ให้ความรู้ เรื่องกระบวนการผลิตน้ำประปา การตรวจสอบคุณภาพน้ำ และการตรวจสอบระบบท่อประปา


วันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู จัดโครงการน้ำประปา กปภ. – อปท. เพื่อปวงชนและลงพื้นที่ให้ความรู้ เรื่องกระบวนการผลิตน้ำประปา การตรวจสอบคุณภาพน้ำ และการตรวจสอบระบบท่อประปา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

โดยมีท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม นายเสด็จ ยะหัวดง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

และคณะผู้บริหารเข้าร่วมโครงการ

2024-02-13
2024-01-31
2024-01-18
2024-01-15
2024-01-10
2024-01-03
2024-01-03
2023-12-28
2023-12-20
2023-12-14