องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


แสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ


วันพุธที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. นายเสด็จ ยะหัวดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขามพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการกอง คณะครู และพนักงานสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ นางลำดวน คูณหาร ครูชำนาญการ

ที่บรรลุถึงความสำเร็จในภารกิจมาโดยตลอดอายุราชการ ได้สร้างคุณงามความดีปฏิบัติงานราชการในหน้าที่สุจริต ความตั้งใจ อุตสาหะพากเพียร อุทิศแรงกายแรงใจ จนสามารถพัฒนางานด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้มีคุณภาพ มาเป็นระยะเวลาอันยาวนานจนถึงเกษียณอายุราชการ

ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านข้องโป้

2024-02-13
2024-01-31
2024-01-18
2024-01-15
2024-01-10
2024-01-03
2024-01-03
2023-12-28
2023-12-20
2023-12-14