องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่น


วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

2024-02-13
2024-01-31
2024-01-18
2024-01-15
2024-01-10
2024-01-03
2024-01-03
2023-12-28
2023-12-20
2023-12-14