องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด


วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเสด็จ ยะหัวดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม, นายภูษิต ดาราชทัพ กำนันตำบลบ้านขาม, ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ในพื้นที่ตำบลบ้านขาม และคณะทำงานโดยมีนายสุรเดช โคตรศรี ปลัดอำเภอเมืองหนองบัวลำภู/ปลัดอำเภอประจำตำบลบ้านขาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อสนับสนุนการนำผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษา (๕ เสือ Plus พาพี่น้องทำความดี) ตำบลบ้านขาม เข้าร่วมในพิธีฯ ณ ศาลากลางบ้านบ้านข้องโป้ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

2024-02-13
2024-01-31
2024-01-18
2024-01-15
2024-01-10
2024-01-03
2024-01-03
2023-12-28
2023-12-20
2023-12-14