องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 2)


วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม เพื่อพิจารณาการขออนุมัติงบประมาณรายจ่าย

2024-02-13
2024-01-31
2024-01-18
2024-01-15
2024-01-10
2024-01-03
2024-01-03
2023-12-28
2023-12-20
2023-12-14