องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


ประชุมประจำเดือน มีนาคม 2567


วันจันทร์ ที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2567 เวลา 14.00 น.  นายเสด็จ ยะหัวดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัด ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานทุกท่านเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม  เพื่อรับมอบนโยบายในการปฏิบัติงานจากท่านนายกฯ โดยได้สร้างความตระหนักและความเข้าใจด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม รวมถึงให้เล็งเห็นความสำคัญและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม

2024-06-20
2024-06-17
2024-06-14
2024-06-10
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-06
2024-05-30
2024-05-30