องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย บ้านดอนนาดี หมู่ที่ 7


วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567

เวลา 15.30 น.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโนนคูณ

ลงควบคุมและเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก

บ้านดอนนาดี หมู่ที่ 7 พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

ครั้งที่ 1

2024-06-20
2024-06-17
2024-06-14
2024-06-10
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-06
2024-05-30
2024-05-30