องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2567


วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2567

ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

เพื่อพิจารณาการขออนุมัติงบประมาณรายจ่าย

2024-07-17
2024-07-08
2024-07-05
2024-07-04
2024-07-02
2024-07-01
2024-06-28
2024-06-26
2024-06-20
2024-06-17