องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


ออกเยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม


วันที่ 18 พ.ย. 2557 : นายธีะ  เข็มแก้วมะลี  รองนายก อบต.บ้านขาม และนายสุดใจ  กัปโก เลขาฯ นายก อบต. ผู้นำชุมชน พร้อมด้วยงานพัฒนาชุมชน  สำนักงานปลัด ออกเยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคมในเขตตำบลบ้านขาม  จำนวน  ๘  ราย
2024-06-20
2024-06-17
2024-06-14
2024-06-10
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-06
2024-05-30
2024-05-30