องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการอำเภอเมืองหนองบัวลำภู..ยิ้มเคลื่อนที่


วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557 : นายชัยโย  ตรีวิเศษ นายก อบต.บ้านขาม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการในเขตตำบลบ้านขาม  และบุคลากรในสังกัด  ร่วมต้อนรับนายสฤษดิ์  ไสยโสภณ นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู  ในโอกาสนำคณะหน่วยราชการระดับอำเภอออกให้บริการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านขาม ตามโครงการอำเภอเมืองหนองบัวลำภู..ยิ้มเคลื่อนที่  ณ  วัดศรีสว่าง  บ้านโคกกุง หมู่่ 12 ตำบลบ้านขาม
2024-04-25
2024-04-24
2024-03-26
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-12
2024-03-08
2024-02-13