องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนและทัศนศึกษา


วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557 : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านขาม จัดโครงการกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนและทัศนศึกษา ณ พี ซี แรนซ์ฟาร์ม  จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อเป็นการส่่งเสริมผู้เรียนให้เกิดทักษะ ประสบการณ์  นำโดย นายก อบต.บ้านขาม คณะผู้บริหาร  กรรมการศูนย์ฯ ครู เด็กเล็ก ผู้ปกครอง  และบุคลากรในสังกัด 

 

2024-06-20
2024-06-17
2024-06-14
2024-06-10
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-06
2024-05-30
2024-05-30