องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ตำบลบ้านขาม


วันที่ 1 ธันวาคม 2557 : อบต.บ้านขามร่วมกับโรงเรียนบ้านขามพิทยาคม จัดโครงการควบคุมป้องกันโรคเอดส์ตำบลบ้านขาม  ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านขามพิทยาคม  โดยกลุ่มเป้าหมาย  จำนวน 500  คน ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร  ครูโรงเรียนบ้านขามพิทยาคม นักเรียนโรงเรียนบ้านขามพิทยาคม  ผู้นำชุมชน ข้าราชการ  พนักงานส่วนตำบล และสมาชิกสภา อบต.บ้านขาม
2024-04-25
2024-04-24
2024-03-26
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-12
2024-03-08
2024-02-13