องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


พิธีมอบผ้าห่ม


วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2557 : นายชัยโย  ตรีวิเศษ  นายก อบต.บ้านขาม  เป็นประธานมอบผ้าห่มให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาว โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ด้อยโอกาส ตัวแทนหมู่บ้านละ  5  คน  จำนวน 14  หมู่บ้าน ซ่ึ่งยังไม่เคยได้รับการช่วยเหลือ ณ  บริเวณหอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบบ้านขาม  โดยหน่วยงานได้บผ้าห่มจากศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 69 จังหวัดหนองบัวลำภู
2024-03-26
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-12
2024-03-08
2024-02-13
2024-01-31
2024-01-18