องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรม สัมมนา และทัศนศึกษาดูงานฯ (วันที่ 3)


วันที่ 29 มกราคม 2558 : ศึกษาดูงานเรื่อง การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ณ เทศบาลตำบลท่ากว้าง  อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่
2024-04-25
2024-04-24
2024-03-26
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-12
2024-03-08
2024-02-13