องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการ วัน อปพร. ๒๕๕๘


วันที่ 20 มีนาคม 2558 : สำนักงานปลัด จัดงาน "วัน อปพร. 2558" ตามโครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เพื่อเชิดชูความสำคัญของ ปพร.ให้ปรากฎแก่ประชาชนทั่วไป ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม โดยท่านชัยโย  ตรีวิเศษ  นายก อบต.บ้านขาม  เป็นประธานในพิธีเปิด  ภายหลังพิธีเปิดจะมีการอ่านสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  การอบรมให้ความรู้  กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์  และการรับประทานอาหารร่วมกัน

2024-06-20
2024-06-17
2024-06-14
2024-06-10
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-06
2024-05-30
2024-05-30