องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


พิธีปิดและมอบเกียรติบัตร ในกิจกรรมการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน และเยาวชนในพื้นที่


วันที่ 23 มีนาคม 2558: อบต.บ้านขามจัดพิธีปิดและมอบเกียรติบัตร  ตามที่ อบต.บ้านขาม ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเมืองหนองบัวลำภู  โรงเรียนชุมชนบ้านขามธาตุวิทยา  และโรงเรียนบ้านโคกกุง  ได้จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน และเยาวชนในพื้นที่  ในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ประจำปี 2558  ในระหว่างเดือนธันวาคม 2557-มีนาคม 2558 โดยจัดข้าราชการตำรวจที่สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร D.A.R.E  ออกไปอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแก่นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๕ และ ๖ อย่างน้อยโรงเรียนละ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ รวมโรงเรียนละ 13 ชั่วโมง
2024-04-25
2024-04-24
2024-03-26
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-12
2024-03-08
2024-02-13