องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


พิธีงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘


วันที่  ๒ เมษายน  ๒๕๕๘ : คณะผู้บริหาร  นำโดย ท่านชัยโย  ตรีวิเศษ  นายก อบต.บ้านขาม  พร้อมบุคลากรเจ้าหน้าที่  ร่วมพิธีวางพานพุ่ม (ดอกไม้สด)  ในงานเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในโอกาสฉลองพระชนมายุ  ๕  รอบ  ๒  เมษายน  ๒๕๕๘   ณ  ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี"  อำเภอเมืองหนองบัวลำภู  จังหวัดหนองบัวลำภู
2024-06-20
2024-06-17
2024-06-14
2024-06-10
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-06
2024-05-30
2024-05-30