องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการจุดตรวจ-บริการประะชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๘


วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ : งานป้อกันฯ  สำนักงานปลัด  จัดโครงการจุดตรวจ-บริการประชาชน  ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๘  ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเมืองหนองบัวลำภูู และสำนักงานป้องกันแบะบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู  ในระหว่างวันที่ ๙-๑๕ เมษายน  ๒๕๕๘  เพื่ออำนวยความสะดวกและลดการเกิดอุบัติเหตุให้แก่ประชาชนในการสัญจรคมนาคม  ณ  ศูนย์บริการประชาชนตำบลบ้านขาม
2024-03-26
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-12
2024-03-08
2024-02-13
2024-01-31
2024-01-18