องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน


นางสุวรรณา ชาวสวย
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
โทร.085-4599933


 
 
 
         นายพิชญาภัค พันธ์ก่ำ


พนักงานจ้างเหมาบริการ


        โทร. 098-5132645