องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 31 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ [ 24 เม.ย. 2566 ]38
2 รายงานการใช้งบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือนแรก) [ 10 เม.ย. 2566 ]53
3 รายงานผลการใช้งานงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 20 ธ.ค. 2565 ]57
4 รายงานการเงิน งบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2565 [ 3 พ.ย. 2565 ]53
5 รายงานการเงิน งบการเงินประจำเดือนกรกฎคม 2565 [ 19 ส.ค. 2565 ]75
6 รายงานการเงิน งบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2565 [ 13 มิ.ย. 2565 ]88
7 รายงานการเงิน งบการเงินประจำเดือนเมษายน 2565 [ 13 พ.ค. 2565 ]91
8 รายงานการเงิน งบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2565 [ 7 เม.ย. 2565 ]93
9 รายงานการเงิน งบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 [ 14 มี.ค. 2565 ]95
10 รายงานการเงิน งบการเงินประจำเดือนมกราคม 2565 [ 4 ก.พ. 2565 ]93
11 รายงานการเงิน งบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2564 [ 7 ม.ค. 2565 ]91
12 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 13 ธ.ค. 2564 ]135
13 รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม [ 13 ธ.ค. 2564 ]140
14 รายงานการเงิน งบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 [ 13 ธ.ค. 2564 ]84
15 รายงานการเงิน งบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2564 [ 16 พ.ย. 2564 ]88
16 รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565) [ 1 พ.ย. 2564 ]130
17 แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาสที่ 2) [ 20 เม.ย. 2564 ]225
18 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน) [ 13 เม.ย. 2564 ]243
19 แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาสที่ 1) [ 25 ม.ค. 2564 ]239
20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 [ 11 ม.ค. 2564 ]252
 
หน้า 1|2