องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 31 มี.ค. 2566 ]45
2 ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 [ 17 มี.ค. 2565 ]125
3 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 27 ก.พ. 2562 ]215
4 การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม [ 26 พ.ย. 2561 ]215
5 แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 17 ม.ค. 2561 ]219
6 ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม พ.ศ.2560 [ 1 มิ.ย. 2560 ]207
7 นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี [ 12 พ.ย. 2558 ]211