องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลทั้งหมด 30 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2567 [ 30 เม.ย. 2567 ]6
2 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2567 [ 29 มี.ค. 2567 ]12
3 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 [ 1 มี.ค. 2567 ]11
4 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2567 [ 31 ม.ค. 2567 ]15
5 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2566 [ 29 ธ.ค. 2566 ]14
6 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566 [ 30 พ.ย. 2566 ]12
7 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2566 [ 31 ต.ค. 2566 ]13
8 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2566 [ 29 ก.ย. 2566 ]12
9 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2566 [ 31 ส.ค. 2566 ]13
10 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566 [ 31 ก.ค. 2566 ]11
11 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2566 [ 30 มิ.ย. 2566 ]11
12 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2566 [ 31 พ.ค. 2566 ]11
13 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2566 [ 28 เม.ย. 2566 ]13
14 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]12
15 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 [ 28 ก.พ. 2566 ]15
16 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2566 [ 31 ม.ค. 2566 ]15
17 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 4) [ 5 ม.ค. 2566 ]73
18 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 3) [ 30 ก.ย. 2565 ]50
19 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 2) [ 29 ก.ค. 2565 ]52
20 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 1) [ 4 เม.ย. 2565 ]141
 
หน้า 1|2