องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต [ 11 เม.ย. 2565 ]112
2 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร [ 11 เม.ย. 2565 ]108
3 การออกประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) [ 21 มี.ค. 2565 ]133
4 การขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 7 มี.ค. 2565 ]121
5 การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส [ 29 มี.ค. 2564 ]177
6 คำสั่ง จัดตั้งศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม [ 20 มี.ค. 2563 ]185
7 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างของ อบต. [ 6 ม.ค. 2563 ]176
8 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการปฏิบัติงานตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารราชการ [ 14 มิ.ย. 2562 ]176
9 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างของ อบต.บ้านขาม และผู้นำชุมชนตำบลบ้านขาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 18 ธ.ค. 2561 ]181