องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
การโอนงบประมาณ


การโอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ครั้ง 1)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การโอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ครั้ง 1)
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ต.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ