องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม


การประชุมตรวจติดตามการปฏิบัติราชการของ อปท.

    รายละเอียดข่าว

การเข้าร่วมประชุมในการตรวจติดตตามการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน โดยมีท่านนายอำเภอ รวมทั้งผู้นำชุมชนจากทั้ง 14 หมู่บ้านในเขตตำบลบ้านขาม (กำนัน สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน) เข้าร่วมประชุมกับคณะผู้บริหาร อบต. หัวหน้าส่วนราชการภายใน (ปลัด, รองปลัด, ผู้อำนวยการกอง) และจากทางตัวแทนสภาฯ เพื่อร่วมกันประชุมหารือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านต่างๆ    เอกสารประกอบ

การประชุมตรวจติดตามการปฏิบัติราชการของ อปท.
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ