องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567[วันที่ 2024-01-15][ผู้อ่าน 22]
 
  ประชุมประจำเดือน มกราคม 2567[วันที่ 2024-01-10][ผู้อ่าน 30]
 
  มอบวารสารสื่อสิ่งพิมพ์ (ปฏิทิน) ประจำปี พ.ศ. 2567 [วันที่ 2024-01-03][ผู้อ่าน 59]
 
  กิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567[วันที่ 2024-01-03][ผู้อ่าน 127]
 
  โครงการจุดตรวจบริการประชาชน [วันที่ 2023-12-28][ผู้อ่าน 30]
 
  ร่วมทำกิจกรรม 5 ส (Big Cleaning Day) [วันที่ 2023-12-20][ผู้อ่าน 28]
 
  ดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ เสื่อมราคา หรือไม...[วันที่ 2023-12-14][ผู้อ่าน 39]
 
  ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านขาม[วันที่ 2023-12-12][ผู้อ่าน 46]
 
  วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดหนองบ...[วันที่ 2023-12-08][ผู้อ่าน 21]
 
  ประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2566[วันที่ 2023-12-07][ผู้อ่าน 14]
 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม สมัยสามัญ สม...[วันที่ 2023-11-29][ผู้อ่าน 34]
 
  จัดประชุมหารือ โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ตำบ...[วันที่ 2023-11-28][ผู้อ่าน 26]
 

|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38