องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
  ประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2566[วันที่ 2023-12-07][ผู้อ่าน 7]
 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม สมัยสามัญ สม...[วันที่ 2023-11-29][ผู้อ่าน 23]
 
  จัดประชุมหารือ โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ตำบ...[วันที่ 2023-11-28][ผู้อ่าน 17]
 
  ร่วมงานพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี จังหวัดหนองบัวลำภู ป...[วันที่ 2023-11-24][ผู้อ่าน 13]
 
  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด [วันที่ 2023-11-17][ผู้อ่าน 23]
 
  รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ...[วันที่ 2023-11-14][ผู้อ่าน 31]
 
  ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนฯ[วันที่ 2023-10-24][ผู้อ่าน 50]
 
  ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่น[วันที่ 2023-10-20][ผู้อ่าน 81]
 
  แสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ [วันที่ 2023-09-27][ผู้อ่าน 61]
 
  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู ลงพื้นที่ให้ควา...[วันที่ 2023-09-26][ผู้อ่าน 58]
 
  กองการศึกษาฯจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็...[วันที่ 2023-09-22][ผู้อ่าน 43]
 
  ประชุมคณะกรรมการบริหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้าน...[วันที่ 2023-09-21][ผู้อ่าน 35]
 

|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37