องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
  โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อน...[วันที่ 2023-06-13][ผู้อ่าน 96]
 
  เปิดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ แกนนำสุลขภาพปี ๒๕๖๖...[วันที่ 2023-06-09][ผู้อ่าน 37]
 
  ลงพื้นที่ ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องแสงสว่างสาธารณะ[วันที่ 2023-06-09][ผู้อ่าน 35]
 
  ลงพื้นที่ จากการ ร้องเรียนของราษฎรบ้านข้องโป้ ม.5[วันที่ 2023-06-09][ผู้อ่าน 37]
 
  วันควายไทย[วันที่ 2023-05-16][ผู้อ่าน 47]
 
  กองส่งเสริมการเกษตรจัดประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุ...[วันที่ 2023-05-12][ผู้อ่าน 57]
 
  กองการศึกษาฯจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็...[วันที่ 2023-05-12][ผู้อ่าน 40]
 
  กองการศึกษาฯจัดประชุมคณะกรรมการการบริหารศูนย์พัฒนา...[วันที่ 2023-05-11][ผู้อ่าน 40]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในเขตตำบลบ้านขาม พ.ศ....[วันที่ 2023-02-23][ผู้อ่าน 82]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในเขตตำบลบ้านขาม พ.ศ....[วันที่ 2023-02-23][ผู้อ่าน 69]
 
  งานประเพณีบุญเดือนสาม วัดธาตุหาญเทาว์ ประำปี พ.ศ.2...[วันที่ 2023-02-05][ผู้อ่าน 135]
 
  ขอเชิญชวนผู้รับบริการ อบต.บ้านขาม ร่วมตอบแบบวัดการ...[วันที่ 2023-01-30][ผู้อ่าน 114]
 

|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37