องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
  เปิดงานโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำห...[วันที่ 2023-08-17][ผู้อ่าน 122]
 
  กองช่าง ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่่องแสงสว่า...[วันที่ 2023-08-17][ผู้อ่าน 124]
 
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ออกสำรวจพื้นที่ฯ[วันที่ 2023-08-16][ผู้อ่าน 116]
 
  ลงพื้นที่ออกติดไฟฟ้าส่องแสงสว่างสาธารณะเพิ่มเติม ใ...[วันที่ 2023-08-16][ผู้อ่าน 118]
 
  ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ( ครั้งที่ 2 ) ประจ...[วันที่ 2023-08-15][ผู้อ่าน 37]
 
  ร่วมทำบุญถวายต้นเงิน ณ วัดศรีภูมิ บ้านหิน หมู่ที่ ...[วันที่ 2023-08-11][ผู้อ่าน 44]
 
  เปิดงานโครงการผู้สูงวัยใส่ใจคนพิการ[วันที่ 2023-08-11][ผู้อ่าน 39]
 
  โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มผู้สูงอายุ หลักสูตรการปลู...[วันที่ 2023-08-08][ผู้อ่าน 153]
 
  ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566[วันที่ 2023-08-07][ผู้อ่าน 36]
 
  โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพ...[วันที่ 2023-08-07][ผู้อ่าน 139]
 
  โครงการจัดตั้งกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ขยะรีไซเคิล บ้...[วันที่ 2023-08-06][ผู้อ่าน 33]
 
  โครงการจัดตั้งกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ขยะรีไซเคิล บ้...[วันที่ 2023-08-04][ผู้อ่าน 37]
 

|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39