องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


พิธีสมโภชพระธาตุเจดีย์ และเจริญพุทธมนต์เนื่องด้วยนพเคราะห์/นวัคคหายุสมธัมม์


วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ : อบต.บ้านขาม ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘  พรรษา  ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ จังหวัดหนองบัวลำภู พิธีสมโภชพระธาตุเจดีย์  และเจริญพระพุทธมนต์เนื่องด้วยนพเคราะห์/นวัคหายุสมธัมม์  เพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ณ  วัดธาตุหาญเทาว์  ตำบลบ้านขาม  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวลำภู  โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นประธาน
2024-06-20
2024-06-17
2024-06-14
2024-06-10
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-06
2024-05-30
2024-05-30