องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย (เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑)


วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑: นายชัยโย  ตรีวิเศษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขามนำคณะบุคลากร และสมาชิกสภาฯ จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย  บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม โดยพร้อมเพรียงกัน
2024-06-20
2024-06-17
2024-06-14
2024-06-10
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-06
2024-05-30
2024-05-30