องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย (เดือนกันยายน)


วันที่ 3 กันยายน 2561 : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ ตามโครงการ 100 ปี ธงชาติไทย เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ และพนักงานจ้างทุกท่าน ได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน
2024-06-20
2024-06-17
2024-06-14
2024-06-10
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-06
2024-05-30
2024-05-30