องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 245 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 25 เม.ย. 2567 ]19
2 ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเะมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู [ 11 มี.ค. 2567 ]15
3 ประกาศ ผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2567 [ 5 ก.พ. 2567 ]24
4 ประกาศ ผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2566 [ 5 ม.ค. 2567 ]15
5 ประกาศผู้ชนะการประมูลการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ [ 14 ธ.ค. 2566 ]28
6 ประกาศ ผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 [ 7 ธ.ค. 2566 ]15
7 ประกาศ ผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2566 [ 3 พ.ย. 2566 ]9
8 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 16 ต.ค. 2566 ]43
9 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างโดมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านข้องโป้ [ 21 ส.ค. 2566 ]40
10 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรบ้านข้องโป้ หมุ่ที่ 5 [ 4 ส.ค. 2566 ]101
11 ประกาศราคากลางโครงการต่อเติม ศพอส. ตำบลบ้านขาม [ 3 ส.ค. 2566 ]47
12 ปรกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านข้องโป้ หมู่ที่ 11 สายบ้านข้องโป้หมู่ที่ 11 ไปบ้านดอนนาดี [ 12 ก.ค. 2566 ]38
13 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมและซ่อมสร้างถนนภายในหมู่บ้าน บ้านโคกกุงใต้ หมู่ที่ 12 [ 7 ก.ค. 2566 ]51
14 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน คสล.โดยฉาบผิวแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านศรีมงคล ม.10 เส้นจากภายในหมู่บ้านไปเชื่อทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2416 [ 7 ก.ค. 2566 ]65
15 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน คสล.โดยฉาบผิวแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านศรีมงคล หมู่ที่ 10 [ 6 ก.ค. 2566 ]45
16 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านขามใหม่ หมู่ที่ 14 [ 6 ก.ค. 2566 ]95
17 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านขามใหม่ หมู่ที่ 14 [ 6 ก.ค. 2566 ]96
18 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านขามใหม่ หมู่ที่ 14 [ 6 ก.ค. 2566 ]39
19 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างซ่อมแซมถมดินคันคูลำพะเนียงภายในตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู [ 8 มิ.ย. 2566 ]52
20 ประกาศราคากลางโครงการซ่อแซมถมดินคันคูลำพะเนียงภายในเขตตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู [ 8 มิ.ย. 2566 ]42
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13