องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการวันเด็กแห่งชาติ(10 ม.ค.)


โครงการวันเด็กแห่งชาติ (10 ม.ค.) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ในวันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาความสามารถ ทักษะ ความรู้และประสบการณ์ และเป็นเวทีให้เด็กได้แสดงออก
2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03