องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 96 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง การหยุดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม [ 18 พ.ค. 2563 ]12
2 ประกาศ เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2563 [ 4 พ.ค. 2563 ]19
3 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านในการติดต่อราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม [ 9 เม.ย. 2563 ]19
4 ประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีสงกรานต์ [ 8 เม.ย. 2563 ]22
5 ประกาศ เรื่อง การหยุดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม [ 2 เม.ย. 2563 ]21
6 ประกาศ เรื่อง มาตรการยับยั้งการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) [ 27 มี.ค. 2563 ]19
7 ประกาศ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) [ 24 มี.ค. 2563 ]22
8 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานจ้าง [ 9 มี.ค. 2563 ]30
9 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุกบดอัดแน่น บ้านขามใหม่ หมู่ที่ 14 [ 13 ก.พ. 2563 ]28
10 ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตัั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม [ 27 ม.ค. 2563 ]31
11 ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม [ 23 ม.ค. 2563 ]33
12 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจคุณภาพการบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ประจำปี 2562 [ 4 พ.ย. 2562 ]12
13 คู่มือการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) [ 2 ก.ย. 2562 ]27
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม เรื่องประกวดราคาซื้อรถขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23 ก.ค. 2562 ]50
15 ประสัมพันธ์ภาษีโรงเรือน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ฯ ปีงบประมาณ 2562 [ 4 มี.ค. 2562 ]40
16 ประกาศ เรื่อง การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต [ 10 ม.ค. 2562 ]4
17 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 12 พ.ย. 2561 ]29
18 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]31
19 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินผู้สูงอายุตำบลบ้านขาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]27
20 ประกาศรายชื่อผู้พิการองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]28
 
หน้า 1|2|3|4|5