องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 121 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 5 พ.ย. 2563 ]11
2 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 27 ต.ค. 2563 ]12
3 ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2564 [ 25 ก.ย. 2563 ]24
4 ประกาศ อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงาน พ.ศ.2564 [ 25 ก.ย. 2563 ]27
5 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 13 ส.ค. 2563 ]42
6 ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 30 ก.ค. 2563 ]32
7 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 30 ก.ค. 2563 ]45
8 ขอเชิญประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 14 ก.ค. 2563 ]31
9 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 10 ก.ค. 2563 ]32
10 ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 5 มิ.ย. 2563 ]29
11 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 27 พ.ค. 2563 ]24
12 ประกาศ เรื่อง การหยุดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม [ 18 พ.ค. 2563 ]55
13 ประกาศ เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2563 [ 4 พ.ค. 2563 ]89
14 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านในการติดต่อราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม [ 9 เม.ย. 2563 ]54
15 ประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีสงกรานต์ [ 8 เม.ย. 2563 ]55
16 ประกาศ เรื่อง การหยุดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม [ 2 เม.ย. 2563 ]53
17 ประกาศ เรื่อง มาตรการยับยั้งการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) [ 27 มี.ค. 2563 ]67
18 ประกาศ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) [ 24 มี.ค. 2563 ]56
19 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานจ้าง [ 9 มี.ค. 2563 ]65
20 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2563 และกำหนดวันเริ่มประชุมสามัญ ประจำปี 2564 สมัยแรก [ 17 ก.พ. 2563 ]23
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7